Zmena vyučovania v hudobnom odbore

Milí rodičia.

Blíži sa koniec školského roku 2018/2019 a  náš záverečný koncert je už pred dverami smiley

S deťmi sme pripravili niekoľko nových a zaujímavých skladieb, ktoré Vám s radosťou zahráme na záverečnom  koncerte žiakov hudobného odboru v piatok  14.06.2019 17:00 hod. v koncertnej sále našej školy na Tranovského ulici v Liptovskom Mikuláši.   

Na koncert Vás v mene kolektívu SZUŠ, aj v mene detí, srdečne pozývame a súčasne prikladáme dôležité organizačné informácie do konca šk. roku. Vzhľadom na viacero akcií školy v tomto období, upravili sme vyučovanie nasledovne:

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA :

14.06.2019 (piatok) - vyučovanie nebude

- bude prebiehať generálka a príprava koncertu

Generálka podľa pokynov jednotlivých učiteľov

                                      

17.06.2019 (pondelok) - v rámci vyučovania bude 4.ročník a 7. ročník písať záverečný test z hudobnej náuky

19.06.2019 (streda) - skúšky z nástroja pre 4. ročník budú prebiehať v triede hudobnej náuky nasledovne:

14:00-14:30-huslisti

14:30-15:00-klaviristi

15:00-flautisti

 

Od  24. 06. 2019 vyučovanie v hudobnom odbore prebiehať nebude.

 

28.06.2019 (piatok) od 7:30 - 14:30 hod. - odovzdávanie vysvedčení

- priniesť  kostýmy (poprosíme oprané a vyžehlené, týka sa zboristov)

                                      

Piatok  14.06.2019 - KONCERT o 17:00 hod.

Príchod do koncertnej sály podľa pokynov učiteľov, najneskôr však o 16:00hod.

Pre deti, ktoré budú potrebovať skôr odísť zo školy, budeme vydávať ospravedlnenky.

Oblečenie na koncert taktiež podľa pokynov učiteľov.

 

Deťom prosím zabaliť: pitie a niečo na prejedenie. Súčasne prosíme, aby deti nemali so sebou žiadne cennosti a drahé veci - hodinky, šperky a pod.  Za ich prípadnú stratu alebo znehodnotenie neručíme!

 

Lístky na koncert budú v predaji v kancelárii školy na Tranovského ulici v Liptovskom Mikuláši, alebo ich môžete objednať na t. č. 0907 037 585

Cena lístka:  3€ dospelí / 1€ deti

Zakúpením lístka prispejete na kúpu klavíra pre žiakov hudobného odboru.

 

A po tomto všetkom už len huráááá na prázdniny smiley  Oddýchnite si a budeme sa na Vás tešiť opäť v septembri 2019.

Kolektív SZUŠ