Slávnostná konferencia ASSŠŠZŠ

Slávnostná konferencia Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR, ktorej sme členmi od začiatku fungovania našich škôl sa konalala 17. apríla 2019 v Bratislave.

Asociácia tento rok oslavuje 25 rokov svojej existencie, počas ktorých sa vyformovala v rešpektovanú organizáciu zastávajúcu záujmy súkromných škôl na Slovensku. Pani riaditeľka Mgr. art. Eva Ohraďanová ArtD. je osobne aktívna v asociácii a to ako členka správnej rady za žilinský kraj, vedúca odbornej sekcie základných umeleckých škôl a zástupca súkromných škôl v krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu ŽSK. Ako škola sme v Asociácii súkromných škôl a školských zariadení SR už 17 rokov. Naša škola obdržala vrámci tejto oslavy slávnostný dekrét.

Ďakujeme asociácii za jej doterajšie aktivity, želáme ďalších minimálne 25 úspešných rokov a ostávame jej hrdí členovia.