Muzikoterapia

 

 
Hudobný komorný súbor s muzikoterapiou pri SZUŠ

Vám prinesie radosť z hry na tradičných i netradičných hudobných a zvukomalebných nástrojoch pre deti i dospelých.

Naučíte sa improvizovať na rôzne hudobné nástroje a zoznámite sa so základmi klasickej notácie a harmonizácie.

Spoločne vytvoríme ozvláštnenie tradičného repertoáru a piesní netradičnými hudobnými nástrojmi s liečivými hudobnými účinkami.
 

Tešíme sa na Vás pri spoločnom hudobnom tvorení s pozitívnymi liečivými hudobnými účinkami smiley

 

CENA PERMANENTKY:

58 € - 12 vstupov pre deti aj dospelých.

5,50 € - jednorázový vstup.

KEDY:

Muzikoterapia prebieha

každý pondelok od 18:00 do 19:00 hod.

 

KDE:

V hudobnej triede hlavnej budovy Súkromnej ZUŠ
ul. Tranovského 1009/4
v Liptovskom Mikuláši

 

Lektorka Zlatica Jurišová
tel: 0902 491 529
e-mail: zlatica.jurisova@gmail.com