Októbrový interný koncert

V piatok 25. októbra o 17:00 hodine si žiaci zahrali na našom pravidelnom internom koncerte, ktorý bol prvým v tomto školskom roku.

Diváci si mohli vypočuť rôzne skladby interpretované na gitare, klavíri či obľúbenej zobcovej flaute.

Koncerty budú aj naďalej bývať 1x do mesiaca v niektorom z piatkových popoludní o 17:00 hodine.

Na ďalšom internom koncerte dáme priestor aj ďalším našim žiakom hudobného odboru.