Cvičenie s muzikoterapiou

 

HARMÓNIA DUŠE A TELA

Cvičenia sú zamerané na:
• celkové psychofyzické uvoľnenie,
• rozvoj pamäti a koncentrácie,
• ochranu a pomoc pri strese - venovanie pozornosti správnemu,
• liečebnému dýchaniu,
• uvoľneniu i relaxácii tela v jógových pozíciách,
• využitie prvkov taoistického taichi pre uvoľnenie a ozdravenie pohybového aparátu s doplnením o úplne základných stravovacích návykoch podľa najstaršej svetovej medicíny - ájurvédy, ktorá pracuje aj s hudobnou terapiou.

Úpravou životných postojov a porozumeniu životným situáciám, vstupom do sveta harmónie duše a tela, uvoľnením tela a mysle s využitím prvkov muzikoterapie, aktívne hraných i počúvaných frekvencií sa adept vymaňuje z tlaku, stresu a z nezdravých životných postojov, ktoré mu blokujú cestu k vnútornému šťastiu, zdraviu a k zažívaniu duševnej harmónie.
Na stretnutia si môžete priniesť svoje obľúbené hudobné nástroje, ako sú tibetské misy a zvonky, indiánsky dážď, drumbľu, džembe a pod. Stretnutia Vám prinesú aj oboznámenie sa s zážitkami vyliečenia najmodernejšou frekvenčnou terapiou.

Cvičenia budú prebiehať každú poslednú sobotu v mesiaci od 9:00 h. do 12:00 h. v tanečnom odbore SZUŠ na Ul. 1. mája 93/3 v Liptovskom Mikuláši.

ZAČÍNAME 25. 1. 2020 od 9:00 hod.

♫ Pre dospelých - 8 €
♪ Mládež do 18 rokov - 4 €
☺Deti v sprievode rodičov od 9 do 14 rokov - 3 €
☼ Dôchodcovia - 4 €

Lektorka Zlatica Jurišová
tel: 0902 491 529
e-mail: zlatica.jurisova@gmail.com