Vyučovanie počas pandémie

Prevádzkové podmienky pre žiakov, pedagógov a zamestnancov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

 

Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a bude podliehať pravidelnej aktualizácií.

 

Od 2.9.2020 až do odvolania platia pre žiakov a zamestnancov školy tieto nariadenia:

 

 1. Žiak je povinný:
 1.  pri prvom nástupe do školy odovzdať učiteľovi Zdravotný dotazník a  vyhlásenie rodiča na začiatku školského roku,
 2.  pri absencii trvajúcej viac ako týždeň (vrátane víkendu) odovzdať učiteľovi Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 1. Rodičia žiakov majú zákaz zdržiavania sa v priestoroch školy, okrem rodičov prípravných ročníkov a miniprípravky.
 2. Pri vstupe do budovy je žiak povinný vydezinfikovať si ruky a počas dňa si ich pravidelne umývať.
 3. Vo všetkých priestoroch školy je povinnosťou žiakov, pedagógov a zamestnancov nosiť rúško. Výnimku z tohto pravidla majú deti vo veku materskej školy a prvého stupňa základnej školy.
 4. Študent je povinný nosiť na vyučovanie dve rúška na prekrytie horných dýchacích ciest, pričom náhradné rúško musí mať uložené samostatne v igelitovom vrecúšku. Pri výmene rúšok žiak použité rúško vloží do uvoľneného vrecúška a odnáša ho na vyhodenie mimo priestorov školy.
 5. Vyučovacie priestory školy sa vetrajú v každej prestávke a podľa potreby aj počas hodín.
 6. Žiaci sa po vyučovaní zbytočne nezdržiavajú v učebniach, šatniach a ďalších priestoroch budovy a v najrýchlejšom čase opúšťajú budovu školy.
 7. Teplota žiaka sa bude merať len v prípade podozrenia nákazy. Rodič by si mal všímať  zdravotný stav dieťaťa a neposielať ho do školy s príznakmi choroby.
 8. Ak žiak začne prejavovať príznaky ochorenia  COVID-19 počas vyučovania, bude bezprostredne odvedený do izolačnej miestnosti a kontaktovaný jeho právny zástupca.
 9. Vyučovacie hodiny sa v čase pandémie skracujú o 15 minút, počas ktorých sa vyučovacie priestory dôkladne vyvetrajú, učitelia vydezinfikujú všetky používané pomôcky, dotykové plochy a žiaci opustia priestory školy pred príchodom novej skupiny.
 10. Pri podozrení na výskyt ochorenia COVID-19 u 5 a viac osôb škola ukončí  prezenčné vyučovanie a spustí dištančnú online výučbu. Budova školy sa až do odvolania uzatvorí a bude zabezpečená jej kompletná dezinfekcia.
 11. V prípade, že sa vyskytne akýkoľvek JEDEN prípad potvrdeného ochorenia COVID-19, škola ukončí  prezenčné vyučovanie a spustí dištančnú online výučbu. Budova školy sa až do odvolania uzatvorí a bude zabezpečená jej kompletná dezinfekcia.

 

Vydané dňa 25.8.2020