Výtvarná tvorba žiakov z domu

Od 30. marca 2020 sme postupne prešli na online výučbu nielen vo výtvarnom odbore.

Pani učiteľky vybrali 10 najlepších prác, ktoré boli odovzdané a vypracované podľa online výtvarných úloh.

10 najlepších výtvarných prác z 1. týždňa online výučby