Prijímame nových žiakov

Pre školský rok 2020/2021 prijímame žiakov do hudobného, tanečného a výtvarného odboru.

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID 19, sa prijímacie konanie uskutoční v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a školstva nasledovne:

  1. Rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa doručí prihlášku dieťaťa spolu s ostatnými povinnými dokumentmi najneskôr do 15.6.2020 (spôsob doručenia nižšie).
  2. V termíne od 24. augusta do 10. septembra 2020 sa následne uskutočnia prijímacie skúšky pre všetkých prihlásených. Konkrétny termín prijímacích skúšok Vám oznámime do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v ZUŠ, najneskôr však do 15. augusta 2020.

 

Ponúkame umelecké štúdium v našich troch odboroch

 

Hudobný odbor

♫ Sólový a zborový spev

Posledné voľné miesta:
♪ Hra na akordeóne
♪ Hra na gitare
♪ Hra na zobcovej flaute
♪ Hra na klavíri

 

 

Tanečný odbor

Moderné a ľudové tance

 

 

Výtvarný odbor

Kresba, Maľba, Grafika
Dekoratívne činnosti
Modelovanie a priestorová tvorba

 

Povinné tlačivá na stiahnutie

Pre prihlásenie na štúdium je potrebné vyplniť prihlášku, čestné prehláseniesúhlas so spracovaním osobných údajov. Bez vyplneného čestného prehlásenia sa na žiaka vzťahuje vyššie školné....viď poplatky za šútdium.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

Čestné vyhlásenie (.doc)

GDPR - súhlas so spracovaním osobných údajov (.doc)

Prihláška na stiahnutie (.pdf)

Čestné vyhlásenie (.pdf)

GDPR - súhlas so spracovaním osobných údajov (.pdf)

Vyplnené tlačivá je potrebné doručiť v papierovej alebo elektronickej podobe podľa nasledovných pokynov:

 

Ako a kam doručiť prihlášky a povinné prílohy

Keďže sa v dokumentoch nachádzajú osobné údaje dieťaťa, je nutné zasielať ich jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Elektronicky na adresu sekretariat@szuslh.sk v zaheslovanej prílohe. Pre zjednodušenie procesu prosíme, aby ste všetky dokumenty zaheslovali rovnakým heslom. Heslo k zaheslovaným dokumentom nám pošlite prostredníctvom SMS na číslo 0948 196 936.
  2. Poštou doporučene na adresu školy

Súkromná základná umelecká škola
Hradná 340
033 01  Liptovský Hrádok

Prihlášky zasielajte do Liptovského Hrádku aj v tom prípade, ak prihlasujete dieťa do elokovaných pracovísk v Liptovskom Mikuláši.

 

Prečítajte si aj podmienky na prijatie žiaka do jednotlivých odborov


Všetkých záujemcov k nám srdečne pozývame

Ako sme sa učili v školskom roku 2019/2020