Učíme sa vonku

Školský rok 2020/2021 sme mohli začať len s prísnym dodržiavaním hygienických pravidiel. V rámci nich naši žiaci musia nosiť rúška na tvári aj počas vyučovania, čo je pre nich mimoriadne nepríjemné.

Kým nám to počasie dovolí, rozhodli sme sa preto vyučovací proces presunúť pod krásne modré nebo. A rúška v tom prípade môžeme zložiť :)

Žiaci 4.A v galerijnej záhrade vytvárali kresbu uhlíkom zameranú na pozorovanie videnej reality.

Žiačky z 8.A a 1.r. IIstupňa na námestí, abstraktnou kresbou skicovanim zaznamenávali videnú realitu, snažili sa zachytávať pohyb osôb a celkovú atmosféru námestia.