3. a 4. ročník

5. zadanie

Čas na horúcu čokoládu
 

 

 Vaše hotové diela môžete posielať na mail: vronkovavo@gmail.com

                                                                      kudlickovavo@gmail.com

ZVIERATKO V ZIMNEJ KRAJINE

4.zadanie

Budeme potrebovať:

Výkres A3, vodové farby / akvarel, farebný papier, lep, nožnice, čierna fixka / tuš + pierko

 

Zvieratká na inšpiráciu:

      

 

Vaše hotové diela môžete posielať na mail:

vronkovavo@gmail.com

kudlickovavo@gmail.com

 

 

3. zadanie

Vianočný veniec

Budeme potrebovať:

Výkres A4, kružidlo, pastelky, fixky, nožnice

 

 

Vaše hotové diela môžete posielať na mail:

vronkovavo@gmail.com

kudlickovavo@gmail.com