2. stupeň 1.-3. C

5. zadanie    

Štylizované farebné zátišie

 

Vytvorte si zaujímavé zátišie z rôznych predmetov (môžu to byť aj menej tradičné veci) Zátišie nemusí byť len aranžované, môže to byť aj nejaká zaujímavá časť domácnosti. (neporiadok na stole, riady v kuchynskom dreze, topánky v predsieni) Štylizácia sa môže prejaviť zjednodušením tvaru , plošným spracovaním , miernou deformáciou či nereálnou farebnosťou (tak ako to vidíte v obrazovej prílohe)

Pomocnú kresbu si vytvorte ceruzkou. Na vytvorenie výslednej maľby použijeme hustejšie farby (temperu, alebo akryl), alebo olejový pastel.

Formát výkresu- (A4)

    

   

  

4. zadanie

Geometrická abstrakcia

Nechajte sa inšpirovať obrazovou prílohou a vytvorte zaujímavú geometrickú kompozíciu. Snažte sa využiť prieniky geometrických tvarov ( trojuholníkov, štvorcov, kruhov, elíps a pod. ).

Vytvorte si lineárnu (obrysovú) kresbu ( ceruzka, pero, alebo tenká centrofixa). Kresbu následne vyplňte (fixa, tuš, gélové pero a pod.) tak aby výsledkom bola viacfarebná plošná kompozícia.

Formát výkresu : A4

zadanie 3

Organická abstrakcia

 

Nechajte sa inšpirovať prírodnými tvarmi ( rastliny, živočíchy, mikrosvet, štruktúra dreva ... ). Jednotlivé prvky voľne spájajte do fantazijnej abstraktnej kompozície.  (olejový pastel, fixky, alebo pastelky)

Formát výkresu : A4, ideálny papier je farebný s výraznejším rastrom.