7. a 8. ročník

5. zadanie 

koláž- Frida Kahlo

   

 Vaše hotové diela môžete posielať na mail: vronkovavo@gmail.com

                                                                      kudlickovavo@gmail.com

 

 

Dokumenty na stiahnutie