ŠŤASTNÉ A VESELÉ SVIATKY

Milí rodičia, žiaci a priatelia.

Máme za sebou náročné obdobie, sťažené vyučovanie a v niektorých prípadoch dokonca niekoľkomesačné odlúčenie. Chýbajú nám spoločné stretávania, radosť z napredovania a samozrejme aj koncerty. Veríme však, že všetko má svoj hlboký zmysel a rok 2020 nám dal šancu k znásobeniu svojej sily a odolnosti. Dostali sme možnosť objaviť svoje silné stránky, nachádzať krásne maličkosti v ťažkých chvíľach a uvedomiť si, ako krehké a vzácne je zdravie a blízkosť ľudí. Prichádzajú najkrajšie sviatky roku a my Vám prajeme, aby ste ich strávili v radosti, šťastí, láske a v kruhu svojich najbližších.

Ďakujeme za dôveru v roku 2020 a prajeme Vám všetkým (ale aj sebe), aby rok 2021 priniesol šťastie, spokojnosť a konečne aj osobné stretnutia. Veľmi sa na všetkých tešíme. 

V mene celého kolektívu Súkromnej ZUŠ Liptovský Hrádok

Eva Ohraďanová :)