Hudobný odbor online výučba

Hudobný odbor pokračuje vo vyučovaní online formou.  Zaujať deti pri počítači na hodine hudobnej náuky však vôbec nie je náročné, ak je hodina hravá a  tvorivá. Vtedy žiaci ľahšie príjímajú informácie a rýchlejšie si ich osvojujú. Mladší žiaci  a hravá forma hodiny môžu spolu vytvoriť aj takéto výsledkyyes

Sme radi, že naši žiaci napredujú a aj touto formou sa s nami delia o svoje výsledky laugh

Žiačka Terezka Tomková, Prípravné štúdium, 7 rokov.

vyúčujúce​: hra na klavíri Ľ. Dutková, hudobná teória: Z. Jurišová

https://youtu.be/CbJxxy8amgA