8.A

11. zadanie

Inšpirácia dejinami umenia – Salvádor Dalí
7. + 8. ročník

Milí naši výtvarníci a výtvarníčky,

Vaše ďalšie zadanie bude inšpirované španielskym surrealistickým umelcom Salvadorom Dalím.

Vašou úlohou bude:

KARAVANA

Salvador Dalí:

S. Dalí (1904 – 1989) bol španielsky maliar, fotograf, sochár a zároveň najznámejší predstaviteľ surrealizmu. Dalího raná tvorba patrí k najvýznamnejším artefaktom surrealizmu. Nadväzoval na surrealistickú metódu écriture automatique, ktorá dáva dôraz na voľnú asociáciu podvedomia. Vo svojich špecifických kompozíciách spájal rôznorodé, navzájom nijak nesúvisiace predmety, ktorých absurdná súvislosť mala šokovať. Jeho hlavným cieľom bolo zobrazovať konkrétnu iracionalitu.

Dalího najtvorivejším obdobím boli zrejme 30. roky 20. storočia, počas ktorých vznikli diela ako Stálosť pamäti alebo Horiaca žirafa. Vplyv na jeho tvorbu v tomto období mala nepochybne občianska vojna v Španielsku. Z tohto obdobia pochádzajú obrazy ako Predtucha občianskej vojny, Kanibalizmus jesene a Paranonia.

Základné znaky Dalího malieb, ktoré využijete vo svojej tvorbe:

HORIACA ŽIRAFA

TEČÚCI ČAS

SLONY

ZJAVENIE TVÁRE A MISKY OVOCIA NA PLÁŽI

ZJAVENIE SV.ANTONA

VETERNÉ MLYNY

KRAJINA S MOTÝĽMI

NAVŽDY SPOLU

GALA

GALA

TECHNIKA : kresba
POMÔCKY:

 

V priebehu týždňa budete mať čas si zadanie naštudovať, oboznámiť sa s ním a pripraviť si vopred materiál.
Nasledujúci týždeň sa spoločne stretneme na online hodine, kde zadanie prekonzultujeme a budeme spoločne tvoriť.

Vaše hotové diela nám môžete ukázať na našej spoločnej online hodine alebo nám ich posielajte na našu FB stránku: Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok

Alebo email:
vronkovavo@gmail.com
kudlickovavo@gmail.com


 TEŠÍME SA NA VÁS A VAŠE DIELA :-)

Vaše pani učiteľky Katka a Lucka

 

 

​10. zadanie DETAIL

kresba detailu - KOSTI
8.A

Milí naši výtvarníci a výtvarníčky,

vaším ďalším zadaním je kresba detailu ceruzkami. Jednou s najzákladnejších výtvarných techník je kresba ceruzkou. V tomto zadaní by ste sa mali zdokonaliť v kresbe , tieňovaní, v práci s gumou, pochopiť princíp svetla a tieňa.


TECHNIKA : kresba
POMÔCKY:

 

V priebehu týždňa budete mať čas si zadanie naštudovať, oboznámiť sa s ním a pripraviť si vopred materiál.
Nasledujúci týždeň sa spoločne stretneme na online hodine, kde zadanie prekonzultujeme a budeme spoločne tvoriť.


Vaše hotové diela nám môžete ukázať na našej spoločnej online hodine alebo nám ich posielajte na našu FB stránku: Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok

Alebo email:
vronkovavo@gmail.com
kudlickovavo@gmail.com

 

9. zadanie SVETLO A TMA
7.+ 8. ročník

Milí naši výtvarníci a výtvarníčky,

vaším ďalším zadaním je kresba na tmavý  podklad a pochopiť tak princíp svetla a tieňa.


TECHNIKA : kresba
POMÔCKY:

V priebehu týždňa budete mať čas si zadanie naštudovať, oboznámiť sa s ním a pripraviť si vopred materiál.
Nasledujúci týždeň sa spoločne stretneme na online hodine, kde zadanie prekonzultujeme a budeme spoločne tvoriť.


Vaše hotové diela nám môžete ukázať na našej spoločnej online hodine alebo nám ich posielajte na našu FB stránku: Výtvarný odbor SZUŠ Liptovský Hrádok

Alebo email:
vronkovavo@gmail.com
kudlickovavo@gmail.com