5. a 6. ročník

Vianočná pohľadnica

5.zadanie

 

Budeme potrebovať:

Farebný papier farebný výkres, šnúrka, lepiaca páska, lep, fixky, pastelky, nožnice

       

Vaše hotové diela môžete posielať na mail: vronkovavo@gmail.com

4. zadanie

Akvarel a lineárna kresba
 


 

Vaše hotové diela môžete posielať na mail: vronkovavo@gmail.com

                                                                      kudlickovavo@gmail.com

 

3. zadanie

Vianočné ozdoby
 

Vaše hotové diela môžete posielať na mail: vronkovavo@gmail.com

                                                                      kudlickovavo@gmail.com

 

2. zadanie

KRESBA FIGÚRY

 

Budeme potrebovať – výkres A4/A3, ceruzky rôznych tvrdostí

Vaše hotové diela môžete posielať na mail: vronkovavo@gmail.com