RÁZUSOVIE VRBICA

XXIV. ročník prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova

Pri príležitosti 130. výročia narodenia Martina Rázusa a 100. výročia narodenia Jolany Trombauerovej.

Program

8:00     Prezentácia účastníkov v priestore našej školy Evanjelický kultúrny dom, Tranovského ul. L. Mikuláš,

8:45     Slávnostné otvorenie - účinkujú žiaci SZUŠ Liptovský Hrádok, slávnostné príhovory k osobnostiam Martina Rázusa a Jolany Trombauerovej,

9:00     Súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy slovenských autorov v priestoroch klubovne LKS, v expozícii Tatrín, v zborovej miestnosti ECAV v SZUŠ - Evanjelický kultúrny dom, Tranovského ul. L. Mikuláš

9:00 - 11:00     Rozborový seminár literárnej súťaže Rázusovie Vrbica 2018 v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého,

13:00     Vyhodnotenie literárnej a recitačnej súťaže Slávnostné ukončenie v SZUŠ - Evanjelický kultúrny dom.

Všetkých srdečne pozývame.