PaedDr. Anna Vlčeková

Nuž, musím povedať, že som naozaj vzdelaná, lebo už od 1,5 roka života chodím do školy... až doteraz. Najskôr jasle, potom materská škola, potom základná, stredná, vysoká, zase stredná a teraz už zase základná a stredná. O škole života ani nehovorím. Spýtajte sa mojich detí, tie ma učia samé somariny :) A dúfam, že sa čo - to podučím aj od Vašich detí.  A možno sa niečo naučia aj oni odo mňa! … uvidíme.

2013 - Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy vo Zvolene

2009 - UMB v Banskej Bystrici, rigorózne štúdium

2004 - UKF v Nitre, odbor hudobná výchova – fyzika

Ďalšie vzdelávanie, kurzy: „Tvorivé dotyky s umením“,  Medzinárodné hudobné kurzy „Music without boarders“ (Maďarsko), „Učme radi“