Umenie v pohybe 2018

Tanečná súťaž sa uskutočnila 12.5.2018 v Žiline, kde tanečný klub Dantia získal 4 strieborné pásma (4x druhé miesto) a 1 bronzové pásmo (1x tretie miesto),  cenu detskej poroty a dva čestné uznania.

 

Strieborné pásmo:
Mačky - (4.ročník), tanečníčky: Nikola Lukášiková a Martina Múranicová, choreograf: Ivana Slaná  
What about us - (6.- 7.ročník), choreograf: Alena Majeríková
Modlitba - (HVK- hlavná veková kategória)- choreograf: Katarína Kovalčíková
Zneuctená - (HVK) - choreograf: žiačky 2. ročníka II.stupňa


Bronzové pásmo:
Tango - (4.ročník) - choreograf: Ivana Slaná


Cena detskej poroty:
Keď rozkvitne záhrada - (4.ročník) - choreograf: Mgr. Veronika Šípková  

Čestné uznanie:
Upratovačky - (2.- 3.ročník) - choreograf: Mgr.art Eva Ohraďanová, ArtD.
Keď rozkvitne záhrada - (4.ročník) - choreograf: Mgr. Veronika Šípková