Výtvarný odbor

Čo ponúka výtvarný odbor

 

Výtvarný odbor je záujmovým vyučovaním, v rámci ktorého deti skúmajú, popisujú prostredie a javy okolo seba prostredníctvom výtvarného umenia. Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom je viesť deti k celostnému uchopeniu sveta tak, aby sa nesústreďovali len na jeho vizuálnu stránku, ale vnímaním a pozorovaním, úvahou a premýšľaním spracovávať svoje aktuálne zážitky a vnemy.

 

Rozvíjame schopnosti vašich detí


V prvom ročníku sú žiaci stále v období detského výtvarného prejavu, kde je popis a forma spojená do jedného celku, estetické kvality práce nie sú dôležitým kritériom hodnotenia vlastnej práce. Práve toto sú prvky na ktorých stavia aj výučba: vlastný pohľad na vec, nekonformné stvárnenie reality, uvoľnenosť v prejave. Ďalej je snahou rozvíjať kreativitu, samostatnosť, individuálny pohľad na zvolený námet, postupné spoznávanie výtvarných techník, bez nutnosti dodržiavania štandardných postupov.
 

 

Čo sa u nás deti naučia

 

Obsahom výtvarnej tvorby u najmladších detí je spracovávanie im pochopiteľných námetov rozličnými spôsobmi – technikami. V prvom ročníku sa deti postupne oboznamujú zo základnými technikami a postupmi, pričom ale nie je bazírované na náležitom postupe. Detská kreativita je prvoradá. Tieto základy sa v nasledujúcich ročníkoch budú ďalej rozvíjať a budú sa k nim žiaci opakovane vracať. Techniky môžeme rozdeliť do nasledovných skupín:

 

 

Ako prebieha výučba

 

Vlastná tvorba žiaka so svojimi osobnostnými charakteristikami, skúsenosťami a zručnosťami je ťažiskom výchovno-vzdelávacieho procesu. Učiteľ individuálne pristupuje ku každému dieťaťu s citom a rešpektom.

Vyučovanie má vytvorený rámec - tj. opakovanú štruktúru, deti si zvykajú na rituály – čas kedy sa chystáme, rozprávame sa, rozmýšľame, tichučko pracujeme, upratujeme a podobne.

Vyučovanie je programovo pripravované v rámci stanovených tém a postupov, môže sa však prispôsobovať okamžitým požiadavkám vašich detí.

 

 

Nie je nutné nosiť si nič so sebou, ani kupovať vlastné farby, či iné pomôcky.

Na vyučovacích hodinách budú žiaci pracovať výlučne s našimi materiálmi.

 

Prijatí študenti na stredné umelecké školy