Výtvarný odbor

Výtvarný odbor je záujmovým vyučovaním, v rámci ktorého deti skúmajú, popisujú prostredie a javy okolo seba prostredníctvom výtvarného umenia. Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom je viesť deti k celostnému uchopeniu sveta tak, aby sa nesústreďovali len na jeho vizuálnu stránku, ale vnímaním a pozorovaním, úvahou a premýšľaním spracovávať svoje aktuálne zážitky a vnemy.

 

Rozvíjame schopnosti vašich detí

Detský výtvarný prejav nie je iba obyčajnou hrou, ale aj snívaním. Dieťa sa zvyčajne ku kresleniu nemusí nútiť, pretože ho kreslenie baví. Stopy ceruzky, kriedy, či štetca, nie sú vedené len detskou rukou, ale aj predstavivosťou a fantáziou. Práve kresbou vie dieťa vyjadriť ako sa cíti, čo prežíva, ako vidí seba a svoje okolie. U nás majú možnosť rozvíjať svoj výtvarný prejav deti od 4 rokov. Pri výučbe využívame metódu Montessori, pri ktorej sa deti oboznamujú s rôznymi výtvarnými technikami hravou, objavnou formou.

Svoj talent môžu deti ďalej rozvíjať vo vyšších ročníkoch, pričom svoje primárne osemročné štúdium vo výtvarnom odbore ukončia absolventskou výstavou a vysvedčením.

 

 

Výtvarné techniky

Počas vyučovania sa budeme venovať týmto umeleckým technikám:

 

Ako prebieha výučba

 

Vlastná tvorba žiaka so svojimi osobnostnými charakteristikami, skúsenosťami a zručnosťami je ťažiskom výchovno-vzdelávacieho procesu. Učiteľ individuálne pristupuje ku každému dieťaťu s citom a rešpektom.

Vyučovanie má vytvorený rámec - tj. opakovanú štruktúru, deti si zvykajú na rituály – čas kedy sa chystáme, rozprávame sa, rozmýšľame, tichučko pracujeme, upratujeme a podobne.

Vyučovanie je programovo pripravované v rámci stanovených tém a postupov, môže sa však prispôsobovať okamžitým požiadavkám vašich detí.

 

 

Nie je nutné nosiť si nič so sebou, ani kupovať vlastné farby, či iné pomôcky.

Na vyučovacích hodinách budú žiaci pracovať výlučne s našimi materiálmi.

 

Prijatí študenti na stredné umelecké školy