Učíme sa online

 

Samozrejme môžete aj naďalej na komunikáciu využívať našu Facebookovú skupinu výtvarného odboru. V tejto skupine sa s nami učiteľmi môžete aj poradiť. 

Vopred vám ďakujeme za spoluprácu a dúfame, že budeme aj napriek prekážkam spolu rýchlo napredovať.

 

 

ZADANIA