Učíme sa online

Vážení rodičia a milí žiaci výtvarného odboru,

od pondelka 19.10.2020 budeme pre vás zadania pripravovať opäť online formou podľa nižšie uvedeného rozvrhu:

Keďže sme si vedomí vášho školského vyťaženia, na vypracovanie každého zadania vám dávame dva týždne.

V predchádzajúcom dištančnom vzdelávaní sme vám zadávali úlohy s prevahou bežne v domácnosti dostupných materiálov. Tento model bol síce efektívny, no málo variabilný. Aby sme vám mohli vytvárať aj pestrejšie zadania, rozhodli sme sa vám sprístupniť materiál z nášho výtvarného odboru.

Ku každému zadaniu pripravíme „balíček materiálu“ pre každého žiaka samostatne. Tento si budete môcť vyzdvihnúť osobne, alebo prostredníctvom rodičov kedykoľvek v  pracovných dňoch od 10:00-16:00 hod.

Súčasne s vyzdvihnutím materiálu na vypracovanie nového zadania, môžete nám odovzdať vaše hotové práce alebo ich s nami skonzultovať.

Prosíme vás, aby ste nás pred vstupom do budovy kontaktovali na tel. č. 0948 128 850 (toto číslo nájdete aj na vstupných dverách). Týmto spôsobom by sme radi predišli kontaktu viacerých osôb.

Samozrejme môžete aj naďalej na komunikáciu využívať našu Facebookovú skupinu výtvarného odboru. V tejto skupine sa s nami učiteľmi môžete aj poradiť. 

Vopred vám ďakujeme za spoluprácu a dúfame, že budeme aj napriek prekážkam spolu rýchlo napredovať.

Vaše pani učiteľky Katka a Lucka

 

ZADANIA