Tanečný odbor

ROZVRH HODÍN PRE PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM A MODERNÉ ODDELENIE v Liptovskom Mikuláši

Ročník Deň Čas Predmet
Prípravné štúdium 1 (5 ročné deti, predškoláci) Streda 17:00 - 17:45 tanečná prax
Piatok 17:00 - 17:45 tanečná príprava
 
Prípravné štúdium 2 (6-7 ročné deti) Utorok 16:15 - 17:00 tanečná príprava
Štvrtok 16:15 - 17:45 tanečná prax
 
2./3. ročník Utorok 15:30 - 17:00 ĽT + KT
Štvrtok 14:00 - 16:15 DT + TPR
 
4. ročník Utorok 14:00 - 15:30 ĽT + KT
Streda 14:45 - 17:00 DT + TPR
Piatok 15:15 - 16:45 TPR
 
6./7. ročník Pondelok 14:45 - 17:00 DT+TPR
Utorok 14:45 - 16:15 ĽT+KT
Piatok 16:45 - 18:15 TPR
 
II. Stupeň (HVK) Pondelok 17:00 - 19:15 MT+TPR
Utorok 16:15 - 17:45 KT+TPR
Piatok 16:45 - 18:15 TPR

 

Rozvrh na stiahnutie vo formáte (.docx) - Rozvrh hodín.docx

Rozvrh na stiahnutie vo formáte (.pdf) - Rozvrh hodín.pdf

 

 

ROZVRH HODÍN PRE ĽUDOVÉ ODDELENIE v Liptovskom Mikuláši (DFS Pramienok)

Ročník Deň Hodina Vyučujúci
P-1. ročník Pondelok 16:00 - 17:30 p.uč. Dikaszová
Štvrtok 16:15 - 17:45 p.uč. Nahálková
 
P-2.+ 3.ročník Pondelok 14:30 - 16:00 p.uč. Dikaszová
Štvrtok 14:45 - 17:00 p.uč. Nahálková, Košová
 
P-4. ročník Utorok 14:45 - 16:15 p.uč. Košová
Štvrtok 14:45 - 17:00 p.uč. Košová
 
P-6. ročník Pondelok 15:30- 17:45 p.uč. Palásthyová
Štvrtok 17:00- 18:30 p.uč. Košová
 
P-8. ročník Utorok 17:00- 19:15 p.uč. Košová
Piatok 17:45- 19:15 p.uč. Palásthyová

 

Rozvrh na stiahnutie vo formáte (.docx) - Rozvrh hodín.docx

Rozvrh na stiahnutie vo formáte (.pdf) - Rozvrh hodín.pdf

 

Do stancovania. Tešíme sa na Vás.

 

O štúdiu

 

Tanečný odbor našej Súkromnej ZUŠ má už 15 ročnú históriu. Za tento dlhý čas sa môže pýšiť mnohými národnými, aj medzinárodnými úspechmi.

Za úspech však považujeme predovšetkým fakt, že sme za 15 rokov existencie posunuli nemálo našich žiakov na dráhu profesionálnych tanečných umelcov. Hrdíme sa takmer 100% úspešnosťou našich žiakov na prijímacích skúškach na konzervatóriá či Vysokú školu múzických umení.

Mnohí sú aj po skončení vzdelávanie v ZUŠ aktívni tanečníci v rôznych tanečných zoskupeniach po Slovensku.

 

 

Povinná umelecká prax

Základným špecifikom vzdelávania v našej Súkromnej ZUŠ je povinná umelecká prax žiakov. Štúdium tanca nie je možné bez častej prezentácie na javisku, pravidelnej práce s choreografom, režisérom, alebo dramaturgom. Rovnako to platí aj v prípade hudobníkov. Zážitky našich žiakov nekončia v tanečnej sále, či učebni.

UMELECKÁ PRAX JE U NÁS PODMIENKOU.

Súkromná ZUŠ spolupracuje hneď s niekoľkými tanečnými súbormi, kde žiaci tanečného aj hudobného odboru nachádzajú svoju prax a s ktorými absolvujú ročne množstvo verejných prezentácií, zájazdov a súťaží. Vďaka týmto kolektívom zažívajú od detstva pocit spolupatričnosti, sú plní zážitkov, dojmov z vydarených aj nevydarených vystúpení. Spolu zažívajú výhry aj prehry a priateľstvá takto získané často zotrvávajú až do staroby.

 

Pracujú s nami tí najlepší.

Za kvalitnými výkonmi našich žiakov stoja predovšetkým odborní pedagógovia školy. Okrem stáleho učiteľského zboru, ktorý tvoria kvalifikovaní taneční pedagógovia, pracujú so žiakmi príležitostne aj hosťujúci pedagógovia zo Slovenska a zahraničia.  Vďaka tomu mohli naši žiaci pracovať s takými odborníkmi ako:

    

Školné a informácie o platbách

Školné na rok 2017/2018