Tanečný odbor

O štúdiu

 

Tanečný odbor je najstarší odbor našej Súkromnej ZUŠ - má už viac ako 17 ročnú históriu. Za tento dlhý čas sa môže pýšiť mnohými národnými, aj medzinárodnými úspechmi.

Za úspech však považujeme predovšetkým fakt, že sme posunuli nemálo našich žiakov na dráhu profesionálnych tanečných umelcov. Hrdíme sa takmer 100% úspešnosťou našich žiakov na prijímacích skúškach na konzervatóriá či Vysokú školu múzických umení.

Mnohí sú aj po skončení vzdelávania v ZUŠ aktívni tanečníci v rôznych tanečných zoskupeniach po Slovensku.

 

 

Povinná umelecká prax

Základným špecifikom vzdelávania v našej Súkromnej ZUŠ je povinná umelecká prax žiakov. Štúdium tanca nie je možné bez častej prezentácie na javisku, pravidelnej práce s choreografom, režisérom, alebo dramaturgom. Rovnako to platí aj v prípade hudobníkov. Zážitky našich žiakov nekončia v tanečnej sále, či učebni.

UMELECKÁ PRAX JE U NÁS PODMIENKOU.

Súkromná ZUŠ spolupracuje hneď s niekoľkými tanečnými súbormi, kde žiaci tanečného aj hudobného odboru nachádzajú svoju prax a s ktorými absolvujú ročne množstvo verejných prezentácií, zájazdov a súťaží. Vďaka týmto kolektívom zažívajú od detstva pocit spolupatričnosti, sú plní zážitkov, dojmov z vydarených aj nevydarených vystúpení. Spolu zažívajú výhry aj prehry a priateľstvá takto získané často zotrvávajú až do staroby.

 

Pracujú s nami tí najlepší.

Za kvalitnými výkonmi našich žiakov stoja predovšetkým odborní pedagógovia školy. Okrem stáleho učiteľského zboru, ktorý tvoria kvalifikovaní taneční pedagógovia, pracujú so žiakmi príležitostne aj hosťujúci pedagógovia zo Slovenska a zahraničia.  Vďaka tomu mohli naši žiaci pracovať s takými odborníkmi ako: