Platba za školné

Školné a platby za štúdium na šk. rok 2017/2018

 

Študijný odbor Cena Obdobie
Tanečný odbor 36,- € September - December 2017
54,- € Január - Jún 2018
 
Výtvarný odbor 40,- € September - December 2017
60,- € Január - Jún 2018
  100,- € Príprava na stredné školy
 
Hudobný odbor 44,- € September - December 2017
66,- € Január - Jún 2018
 

 

 

Kombinácia viacerých odborov

 

Študijný odbor Cena Obdobie
Tanečný + hudobný odbor 64,- € September - December 2017
96,- € Január - Jún 2018
 
Výtvarný + hudobný odbor 68,- € September - December 2017
102,- € Január - Jún 2018
 
Tanečný + výtvarný odbor 72,- € September - December 2017
108,- € Január - Jún 2018
 
Výtvarný + hudobný + tanečný odbor 100,- € September - December 2017
150,- € Január - Jún 2018

 

 

Školné pre dospelých

 

Študijný odbor Cena Obdobie
Hudobný odbor 100,- € September - December 2017
100,- € Január - Jún 2018
 
Výtvarný odbor 60,- € September - December 2017 *
60,- € Január - Jún 2018 *
 
    * 6,- € za jednu lekciu

 

 

Miniprípravka

 

Študijný odbor Cena Splatnosť

Miniprípravka I., Miniprípravka II.A, Miniprípravka II.B

1. časť: 32,- € splatnosť do 30. 9. 2017
2. časť: 48,- € splatnosť do 31. 1. 2018
 

 

 

Informácie ku platbám školného na rok 2017/2018

 

Platby školného posielajte na tento účet:

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2291 2339

(číslo účtu: 2922912339/1100)

Variabilný symbol: Rodné číslo dieťaťa pred lomítkom

Do poznámky: Meno dieťaťa, odbor

 

Splatnosť:

1. časť (September - December 2017) do 30. septembra 2017

2. časť (Január - Jún 2018) do 28. februára 2018