Koncertná sála

V roku 1934 vznikol v Liptovskom Mikuláši evanjelický kultúry dom, ktorý desiatky rokov zastrešoval kultúrne a spoločenské akcie. V 90. rokoch vsak došlo k jeho znehodnoteniu ako kultúrneho priestoru a jeho pôvodný účel bol úplne potlačený. Pri príležitosti 80. výročia vzniku tejto kultúrnej inštitúcie ( v roku 2014) sa možnosti vrátiť kultúru do toho priestoru chopila naša Súkromná základa umelecká škola.

Našou snahou a cieľom je vytvoriť v Liptovskom Mikuláši nezávislu komornú divadelnú scénu, kde sa budú prezentovať umelci rôznych žánrov.

Ako umelecká škola cítime povinnosť vrátiť umenie do pristorov, kde vždy patrilo a vyše 60. rokov aj aktívne žilo.