Podmienky na prijatie

Pre školský rok 2020/2021 môžeme prijať žiakov na nenaplnené miesta v triedach výtvarného a tanečného odboru našej školy.

Hudobný odbor je v tomto okamihu už plne obsadený.

 

Ak máte záujem o štúdium vo výtvarnom odbore, kontaktujte zastupujúcu vedúcu odboru Mgr. Katarínu Vronkovú (tel: 0948 128 850) a zistite, či je pre Vaše dieťa v jeho vekovej kategórii ešte voľné miesto.

Pre prihlásenia do tanečného odboru postupujte rovnako a kontaktuje:

 

V hudobnom odbore v tomto okamihu už nemáme voľné miesto. Je však možné zapísať Vaše dieťa do poradovníka záujemcov. V prípade, že sa počas roka niektoré miesto uvoľní, budeme Vás kontaktovať. V prípade záujmu o miesto v poradovníku, kontaktujte nás na generálnom sekretariáte školy.

 

Hudobný odbor

Žiakov do hudobného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši učitelia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Hodnotí sa predovšetkým hudobné cítenie, spievanie (intonovanie) tónov podľa klavíra, spev vopred pripravenej jednoduchej piesne a rytmické cítenie .

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky v hudobnom odbore. V štúdiu pre dospelých sú žiaci prijímaní len v prípade voľných kapacít školy.

Vyučovanie v hudobnom odbore prebieha len v elokovanom pracovisku v Liptovskom Mikuláši.

 

Výtvarný odbor

Žiakov do výtvarného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši učitelia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa.

Predpokladom na prijatie dieťaťa do prípravného ročníka nášho výtvarného odboru je:

Vyučovanie vo výtvarnom odbore prebieha len v elokovanom pracovisku v Liptovskom Mikuláši.

 

Tanečný odbor

Žiakov do tanečného odboru prijímame na základe výsledku prijímacej skúšky. V nej naši učitelia posúdia mieru talentu a schopnosti každého dieťaťa. Posudzujú sa predovšetkým telesné predpoklady, koordinácia a muzikalita.

V tanečnom odbore ponúkame štúdium so zameraním na ľudový tanec a so zameraním na moderný tanec. Podľa zamerania sú tanečníci zaraďovaní do súborov, ktoré pri škole pôsobia:

Do prípravného ročníka prijímame deti vo veku 5 - 6 rokov. Staršie deti je možné prijať do vyššieho ročníka po splnení prijímacích požiadaviek.

 

Povinné tlačivá na stiahnutie

Pre prihlásenie na štúdium je potrebné vyplniť prihláškučestné prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez vyplneného čestného prehlásenia sa na žiaka vzťahuje vyššie školné....viď poplatky za šútdium.

• Prihláška na stiahnutie (.doc)

• Čestné vyhlásenie (.doc)

• GDPR - súhlas so spracovaním osobných údajov (.doc)

• Prihláška na stiahnutie (.pdf)

• Čestné vyhlásenie (.pdf)

• GDPR - súhlas so spracovaním osobných údajov (.pdf)

Vyplnené tlačivá je potrebné doručiť v papierovej alebo elektronickej podobe podľa nasledovných pokynov:

 

 

Ako a kam doručiť prihlášky a povinné prílohy

Keďže sa v dokumentoch nachádzajú osobné údaje dieťaťa, je nutné zasielať ich jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Elektronicky na adresu sekretariat@szuslh.sk v zaheslovanej prílohe. Pre zjednodušenie procesu prosíme, aby ste všetky dokumenty zaheslovali rovnakým heslom. Heslo k zaheslovaným dokumentom nám pošlite prostredníctvom SMS na číslo 0948 196 936.
  2. Osobne na generálny sekretariát školy