Videogaléria


Dokument o našej škole

14.01.2013: Dokument o našej škole

Záverečné skúšky 2011 - moderný tanec, DVK

28.11.2011: video zo záverečných skúšok detskej vekovej kategórie

Záverečné skúšky 2011 - moderný tanec, DVK1 mladší

28.11.2011: video zo záverečných skúšok detskej vekovej kategórie - mladší žiaci

Záverečné skúšky 2011 - moderný tanec, DVK1 starší

28.11.2011: video zo záverečných skúšok detskej vekovej kategórie - starší žiaci

Záverečné skúšky 2011 - moderný tanec, DVK2 mladší

28.11.2011: video zo záverečných skúšok detskej vekovej kategórie 2 - mladší žiaci

Záverečné skúšky 2011 - moderný tanec, DVK2 starší

28.11.2011: video zo záverečných skúšok detskej vekovej kategórie 2 - starší žiaci

Záverečné skúšky 2011 - klasický tanec, HVK

28.11.2011: video zo záverečných skúšok hlavnej vekovej kategórie