Pedagógovia

Mgr. Katarína Vrábová

vedúca výtvarného odboru

Mgr. art. Robert Močiliak

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Alžbeta Mlynčeková

zastupujúca učiteľka