Pedagógovia

Mgr. Katarína Vrábová

vedúca výtvarného odboru - momentálne na materskej dovolenke :)

Mgr. art. Robert Močiliak

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Mgr. Katarína Vronková Dis. art.

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Lucia Kudličková, Dis. art.

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba