Pedagógovia

Mgr. Katarína Olexová - vedúca výtvarného odboru

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Mgr. art. Robert Močiliak

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba

Mgr. Katarína Vronková

kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a práca s materiálom, modelovanie a priestorová tvorba