Mgr. Katarína Vronková Dis. art.

 

VÝUČBA PREDMETOV

Kresba, maľba, grafika

Dekoratívne činnosti a práca s materiálom

Modelovanie a priestorová tvorba

 

Už od malička som sa rada obklopovala bohato ilustrovanými knihami, či pestrofarebnými a zaujímavo vyzerajúcimi predmetmi. Keď mi už nepostačoval iba pohľad na tieto veci a kresby, rozhodla som sa s ceruzkou v ruke vytvárať si svoj vlastný svet.

 

Vzdelanie

Popri základnej škole som sa rozhodla navštevovať Základnú umeleckú školu Jána Levoslava Bellu v Liptovskom Mikuláši, kde som získala základné zručnosti a rozhľad v umení pod vedením Aleny Kmeťovej.

Neskôr som navštevovala Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, konkrétne odbor Propagačná grafika, kde som sa okrem klasických grafických techník oboznámila aj s prácou vo viacerých grafických programoch.

Po maturite som sa rozhodla svoje praktické zručnosti obohatiť aj o hlbší rozhľad v rámci dejín umenia na Trnavskej univerzite na katedre Dejín a teórie umenia a architektúry.

Popri vysokej škole som sa aj naďalej venovala praktickému umeniu a zároveň som si dokončila pomaturitné štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva v odbore Produktová tvorba, kde som sa okrem kresby a maľby venovala aj fotografii, priestorovému umeniu a experimentovaniu s rôznymi materiálmi.

 

Súčasnosť

V súčasnosti pracujem ako pedagóg na Súkromnej základnej umeleckej škole Liptovský Hrádok so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Popri práci sa venujem najmä kresbe a ilustrovaniu prevažne detských kníh. Svoj svet fantázie často prenášam aj do dreva v technike pyrografie. Príležitostne tvorím aj propagačné materiály a iné grafické zadania na objednávku.