Prijatí študenti na stredné umelecké školy

Rok úspešného absolvovania talentovej skúšky

Meno a Priezvisko Názov školy Názov odboru Pripravujúci pedagóg
2016 Sarah Bašistová Súkromná stredná umelecká škola Žilina Propagačné výtvarníctvo Mgr. Katarína Vrábová
2017 Jenifer Bodzášiová Stredná umelecká škola Kežmarok Fotografia Mgr. Katarína Vrábová
2017 Lenka Kutniková Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Úžitková maľba Mgr. art. Róbert Močiliak
2017 Alžbeta Mlynčeková Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Textilný dizajn Mgr. art. Róbert Močiliak
2017 Linda Plachá Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Propagačná grafika Mgr. art. Róbert Močiliak
2018 Monika Nemcová Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Propagačná grafika Mgr. Katarína Vrábová
2018 Sára Kováčová Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Odevný dizajn

Mgr. Katarína Vrábová,

Mgr. art. Róbert Močiliak

2018 Alexandra Krajčiová Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Reklamná tvorba

Mgr. Katarína Vrábová,

Mgr. art. Róbert Močiliak

2018 Patrícia Jurovičová Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Úžitková maľba Mgr. art. Róbert Močiliak
2019 Gregor Maliňák Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Grafický dizajn Mgr. Katarína Vrábová
2019 Samuel Kozlík Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Grafický dizajn Mgr. Katarína Vrábová
2019 Ema Kadrliaková Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Grafický dizajn Mgr. Katarína Vrábová
2019 Paulína Tomková Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Grafický dizajn Mgr. Katarína Vrábová
2019 Samuel Šufliarsky Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Tvorba hračiek a úžitkových predmetov

Mgr. art. Róbert Močiliak

2020 Adela Stromková Škola umeleckého priemyslu Ružomberok Tvorba hračiek a úžitkových predmetov Lucia Kudličková Dis. art.
2021 Veronika Petrecová  ETH Zurich, Švajčiarsky federálny technologický inštitút   Mgr. art. Róbert Močiliak
2023 Anna Valaštiaková Škola umeleckého priemyslu Trenčín Grafický dizajn Lucia Kudličková Dis. art.
2023 Lenka Gregušová Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Bytový dizajn / Odevný dizajn Mgr. Katarína Vrábová