Koncertná sála SZUŠ

 

Sála má k dispozícii jednu šatňu za javiskom, v prípade väčších kolektívov je k dispozícii miestnosť pod balkónom.

Priamo zo šatne je vstup z ľavej strany na javisko. Na javisko je možné vystúpiť aj z hľadiska po schodíkoch na pravej strane.

Javisko má základné svetelné a zvukové vybavenie.

Kapacita sály je 140 divákov. Sedenie je flexibilné, zabezpečené čalúnenými stoličkami.

 

Vizuál koncertná sála SZUŠ