Miniprípravka

V​o výtvarnom odbore v​ychádzame z montessori pedagogiky, využívame hravé výtvarné postupy, pri ktorých si deti rozvíjajú svoje zručnosti. Spoznávajú rôzne materiály, techniky, oboznamujú sa s pastelmi, kriedami, farbami rôznych typov  - vodovkami, temperkami, prstovými farbami a samozrejme s možnosťami ako pracovať s tými materiálmi.

Snažíme sa prostredníctvom výtvarných tém rozvíjať ich zvedavosť, nápaditosť a tvorivosť. Keďže sú vo veku kedy začínajú samostatne uvažovať, podporujeme ich v tom, aby si všetko vyskúšali sami a niekedy aj svojím inovatívnym spôsobom. V našom prípade kladieme dôraz na samotný proces tvorby, nie na výsledok.