Hra na gitare

Vývoj gitary je spätý s vývojom strunových nástrojov od staroveku. Hra na predchodcov gitary, končiac lutnou, patrila k dobrému vzdelaniu. Klasickú gitaru obohatili svojou tvorbou mnohí významní skladatelia, čím získala trvalé miesto na koncertnom pódiu. Dnes je gitara rozšírený a populárny nástroj.

Žiaci, ktorí sú úspešní v štúdiu hry na gitare, majú možnosť následne hrať aj v školskej jazz-rockovej kapele - Šiesty zmysel.

Hru na gitare vyučuje Ing. Michal Kubáň, DiS. art.