Hra na gitare

Vývoj gitary je spätý s vývojom strunových nástrojov od staroveku. Hra na predchodcov gitary, končiac lutnou, patrila k dobrému vzdelaniu. Klasickú gitaru obohatili svojou tvorbou mnohí významní skladatelia, čím získala trvalé miesto na koncertnom pódiu. Dnes je gitara rozšírený a populárny nástroj.

Hru na gitare v našej Súkromnej ZUŠ vyučuje Ing. Michal Kubáň, DiS. art.