Hra na husliach

Husle

Husle sú považované za jeden z najťažšie ovládateľných hudobných nástrojov vôbec. Nepochybne si tento titul zaslúžia, pretože ich ovládanie od základných prvkov hry až po virtuozitu si vyžaduje od hráča enormné intelektuálne, motorické  a emočné vypätie ako na koncerte tak pri individuálnej dennej príprave.

Samotná výroba huslí je umením sama o sebe. Husle majú ale úžasnú schopnosť vyjadrovať svojím zvukom všetky emócie, nálady a napodobňovať zvuky.

Výučba hry na husliach

Našou úlohou je priviesť deti do tohto zázračného sveta hudby prostredníctvom huslí. Naučiť ich základné techniky hry a výrazových prvkov. Priviesť ich k pochopeniu fungovania hry na husliach, aby nehrali len naučené frázy ale aby sa vedeli na základe svojich vedomostí, schopností a zručností orientovať v hudbe od obdobia baroka až po súčasnosť ako aj v ľudovej hudbe alebo hudbe iných žánrov.

Žiaci po úspešnom zvládnutí základov hry na husliach môžu ďalej pokračovať v školskom sláčikovom ochestri pod vedením Mgr. art. Martina Socháňa, alebo sa môžu pridať k ľudovej hudbe DFS Pramienok pod vedením Ing. Michala Kubáňa Dis. art.

Hru na husliach vyučuje Mgr. art. Martin Socháň.