Mgr. art. Martin Socháň - vedúci hudobného odboru

Vyštudoval hru na husliach na Konzervatóriu v Žiline v triede Mgr.art. Ľ. Kudju. Po maturite pokračoval v štúdiu na VŠMU v Bratislave v triede prof.A. Hölblingovej a prof.F.Novotného.

Počas štúdia aj po ňom pôsobil v orchestri opery a baletu SND v Bratislave. Pravidelne koncertuje s festivalovým orchestrom Viva Musica. Je zakladajúcim členom komorného orchestra Sinfonietta Bratislava a spoluorganizátorom Majstrovských kurzov svetových husľových virtuózov v Bratislave kde vedú otvorené hodiny najlepší huslisti našej doby. (J.Rachlin, A.Soumm, I.Gringolts, R.Capucon, M.Goto)

 

Pravidelne vypomáha aj v Štátnej filharmónii Košice  a koncertuje tiež s klavírnym triom Bogacz.

V súčasnosti pôsobí najmä ako pedagóg na Súkromnej ZUŠ v Liptovskom Hrádku elokované pracovisko Liptovský Mikuláš.

 

Tel. kontakt: 0905 156 238

e-mail: martinsochan(a)gmail.com