Hudobné koncerty

VI. Benefičný koncert Deti - Deťom

Dňa 6. 4. 2017 sa uskutočnil VI. Benefičný koncert Deti - Deťom, na ktorom vystupovali aj žiaci našej školy.

 

Bogacz trio a kurzy pre našich žiakov

 

Dňa 24.2.2017 sa uskutočnil v koncert klavírneho tria Bogacz v Galérii Petra Michala Bohúňa. Ako hosť s triom vystúpil náš učiteľ Martin Socháň. Koncert predstavil majstrovstvo a čaro komornej hudby našim žiakom a širokému okoliu poslucháčov a milovníkov vážnej hudby. Na koncerte zazneli diela slovenského skladateľa klasicistického obdobia J.N.Hummela, českého velikána hudby A.Dvořáka a nemenej známeho D. Šostakoviča. Deň po koncerte sa umelci venovali našim žiakom na otvorených hodinách pre rodičov aj verejnosť. Odovzdávali im svoje vedomosti, skúsenosti a poznatky z profesionálneho života aktívnych umelcov. Ďakujeme Vám a tešíme sa znova na budúce.

 

Bogacz trioTrio BogaczHudobné trio Bogacz

 

Krajina Muzikantov

 

Naši huslisti prispeli svojou troškou k oslave medzinárodného dňa hudby v Bratislave

Na medzinárodný deň hudby 1.10.2016 sa Bratislavské Hviezdoslavovo námestie zmenilo na veľké koncertné pódium. Pri tejto príležitosti sa pred historickou budovou SND stretli desiatky mladých muzikantov. Veľký sláčikový mládežnícky orchester pozostával z členov orchestra Virtuoso a žiakov ZUŠ z celého Slovenska. 

Nacvičili a koncertne predviedli skladbu Let it be od Beatles v spolupráci s dirigentom Igorom Duhovičom. Spolu s kapelou Petra Cmoríka, ktorý si túto známu pieseň aj zaspieval, vytvorili s orchestrom pre návštevníkov mesta výnimočný zážitok.