Tanečné súbory

Tanečný klub Jessy

 

 

Tanečný klub JESSY zabezpečuje tanečnú prax žiakom moderného oddelenia našej školy v Liptovskom Hrádku. Má už takmer 16 ročnú históriu a za tento dlhý čas sa mu podarilo získať množstvo národných aj medzinárodhých úspechov. V súčasnosti má TK Jessy viac ako 100 členov vo veku od 4 do 25 rokov.

viac informácií

Detský folklórny súbor Pramienok

 

 

DFS Pramienok má v Liptovskom Mikuláši už dlhú históriu. Založila ho Ing. Marianna Nahálková a vedie ho doteraz. Pre našich žiakov zabezpečuje tanečnú prax v ľudovom oddelení na prvom stupni.

viac informácií

Folklórny súbor Váh

 

 

Spolupráca s FS Váh začala v roku 2006. Odvtedy tento súbor zabezpečuje tanečnú prax pre žiakov v ľodovom oddelení na druhom stupni. Je to mládežnícky súbor, ktorý je plynulým pokracovaním pre tanečníkov z DFS Pramienok aj DFS Cindruška.

viac informácií

Tanečný súbor Dantia

Tanečný súbor DANTIA zabezpečuje tanečnú prax žiakom moderného oddelenia v Liptovskom Mikuláši. Je to najmladší z našich spolupracujúcich súborov a prakticky je ešte vo vývine.