Tanečný odbor - pedagógovia

Zabezpečujeme tanečnú a výučbovú prax študentom 7. a 8. ročníka Súkromného tanečného konzervatória z Liptovského Hrádku.

Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová

tanečná príprava, ľudový tanec, tanečná typológia

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

tanečná príprava, klasický tanec, džezový tanec

Alena Majeríková

tanečná príprava, tanečná prax, džezový tanec

Ľubica Chlebová

tanečná príprava, tanečná prax

Mgr. Mária Palásthyová

tanečná prax, tanečná typológia

Bc. Jana Veselovská

tanečná príprava, tanečná prax