Tanečný odbor - pedagógovia

Zabezpečujeme tanečnú a výučbovú prax študentom 7. a 8. ročníka Súkromného tanečného konzervatória z Liptovského Hrádku.

Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová

momentálne na materskej dovolenke :-)

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

moderné oddelenie, ľudové oddelenie

Mgr. art. Zuzana Granátová

momentálne na materskej dovolenke :)

Mgr. art. et Mgr. Michal Baláž

moderné oddelenie, ľudové oddelenie

Alena Majeríková

moderné oddelenie

Ľubica Chlebová

moderné oddelenie

Bc. Katarína Kovalčíková

moderné oddelenie

Ing. Michaela Košová

ľudové oddelenie, moderné oddelenie

Mgr. Mária Palásthyová

ľudové oddelenie

Ing. Marianna Nahálková

ľudové oddelenie

Mgr. Anna Pokorná

moderné oddelenie

Veronika Iľanovská

moderné oddelenie