Alena Majeríková

 

VÝUČBA PREDMETOV

Tanečná príprava
Tanečná prax
Džezový tanec

 

Vzdelanie

2007 - 2010 štúdium na ZUŠ

SZUŠ Liptovský Hrádok (doplnkové vzdelávanie tanečnej pedagogiky)

 

Kompetencie

Od  roku 1999  aktívna funkcionárka - tajomník, národný a medzinárodný porotca STO D IDO absolvovala 8 praktických tanečných cvičeni STO D IDO získala 3.miesto za choreografiu "Maliari" na MS v Riese (Nemecko)

vedúca TK Jessy Vavrišovo

 

Pedagogická a choroegrafická prax

od 1994  TK Jessy Vavrišovo od 2002  SZUŠ Liptovský Hrádok