Výstavy

1.      Žiacka výstava I. – OKTÓBER -  výstavné priestory Restaurant Maríno
2.      Žiacka výstava II. – JANUÁR - výstavné priestory Restaurant Maríno
3.      Besiedka MINI II.A / MINI II.B - JANUÁR - výstavná sála SZUŠ LH  v LM
4.      Spoločná výstava SPOLU - SZUŠ LH  + ZUŠ LH  –MAREC - výstavné priestory Domu kultúry v LH
5.      Spoločná výstava SPOLU - SZUŠ LH  + ZUŠ LH  – APRÍL  - výstavné priestory Restaurant Maríno
6.      Žiacka výstava III.– MÁJ - výstavné priestory Restaurant Maríno
7.      Besiedka MINI II.A / MINI II.B - JÚN -  výstavná sála SZUŠ LH  v LM
8.      Absolventská výstava s krstom tabla – JÚN - výstavné priestory Restaurant Maríno