Výstavy

1.      Žiacka výstava – OKTÓBER / výstavné priestory Restaurant Maríno a výstavná sála SZUŠ LH  v LM

2.      Žiacka výstava – JANUÁR / výstavné priestory Restaurant Maríno a výstavná sála SZUŠ LH  v LM

3.      Spoločná výstava SPOLU - SZUŠ LH & ZUŠ LH  – APRÍL  / výstavné priestory Domu kultúry v LH

4.      Spoločná výstava SPOLU - SZUŠ LH  + ZUŠ LH  – MÁJ  / výstavné priestory Restaurant Maríno

5.      Žiacka výstava – JÚN - výstavná sála SZUŠ LH  v LM

6.      Absolventská výstava – JÚN - výstavné priestory Restaurant Maríno