Aktuálna výstava

 

Milí výtvarníci a milovníci umenia.

 

Od polovice januára 2020 máte možnosť prezrieť si práce žiakov z triedy:  4.B,7.A,7.B,8.B, 1.roč.II.stupňa na výstave "NÁŠ SVET 2" v Cukrárni café Pralinka.

Zároveň prebieha výstava žiackych prác tvorivej internej súťaže FLEŠ - v obrazárni pred vchodom do tried vo Výtvarnom odbore smiley

 

Nech sa páči.

Tešíme sa na Vás.

Fotogaléria výstavy

 

 

 

 

 

Ďalšie pripravované výstavy

3. žiacka výstava NÁŠ SVET III. (apríl-máj-jún) v Cukrárni Café Pralinka.

Absolventská výstava - vernisáž v priestoroch nášej koncertnej sály (jún) - časť výstavy bude následne premiestnená do cukrárne Café Pralinka.

 

Predchádzajúce výstavy

Spoločná výstava SPOLU - SZUŠ LH  + ZUŠ LH (september-október) - výstavné priestory Domu kultúry v Liptovskom Hrádku.
1. žiacka výstava NÁŠ SVET I. (október-január) - výstavné priestory cukrárne Café Pralinka.