Nový školský rok 2022/ 2023

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že nový školský rok 2022/2023 spúšťame od štvrtku 08.09.2022. Vyučovanie bude prebiehať vo všetkých odboroch našej Súkromnej ZUŠ.

Od štvrtku 08.09.2022 sa na všetky deti opäť tešíme v  našich výtvarných ateliéroch, tanečných sálach a hudobných učebniach.

Vyučovaniu budú predchádzať rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v Koncertnej sále školy (bývalé KaSS, Tranovského 4) v nasledujúcich termínoch:

TANEČNÝ ODBOR:

DFS PRAMIENOK, PŠ1 a PŠ2 ľudové oddelenie - 05.09.2022 (pondelok) o 16:00 hod.

BALETNÁ PRÍPRAVA - 06.09.2022 (utorok) o 16:00 hod.

V prípade otázok za tanečný odbor, kontaktujte  Mgr.art. Simonu Ondreáš Dikaszovú na čísle 0905 914 942, prípadne svojho učiteľa.

 

VÝTVARNÝ ODBOR:

1.skupina - 05.09.2022 (pondelok) o 17:00 hod.

2.skupina - 06.09.2022 (utorok) o 17:00 hod.

 

V prípade otázok za výtvarný odbor, kontaktujte  vedúcu Mgr. Katarínu Vrábovú na čísle 0948 128 850, prípadne svojho učiteľa.

 

HUDOBNÝ ODBOR:

07.09. 2022 (streda) o 16:00 hod.

V prípade otázok za hudobný odbor, kontaktujte vedúceho odboru Mgr. art. Martina Socháňa na čísle 0905 156 238, prípadne svojho učiteľa.

 

Vyučovanie bude prebiehať s nasledujúcimi opatreniami:

  1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
  2. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.                          
  3. Žiaci sa v budove školy môžu zdržiavať len na čas nevyhnutný na vyučovanie a prípravu naň.

 https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/

Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie pravidiel.