Pokračovanie vyučovania od 10.5.2021

Vážení rodičia,

s radosťou Vám oznamujeme, že v zmysle rozhodnutia ministerstva školstva a v súlade s usmernením ÚVZ SR, spúšťame od pondelka 10.5.2021 vyučovanie vo všetkých odboroch našej Súkromnej ZUŠ aj v skupinovom vyučovaní.

Ďakujeme za ústretovosť, s akou ste prijali naše online vyučovanie a za pomoc, ktorú ste počas celého obdobia poskytovali Vašim deťom. Zaslúžia si ocenenie za to, že dokázali samostatne pracovať podľa zadaní svojich učiteľov a ani v izolácii sa neprestali venovať tomu, čo majú radi – umeniu 

Od pondelka 10.5.2021 sa na všetky deti opäť tešíme v  našich výtvarných ateliéroch, tanečných sálach a hudobných učebniach.

Vyučovanie bude prebiehať s prísnymi hygienickými opatreniami:

  1. Žiak je pri vstupe do budovy povinný aplikovať dezinfekčný gél na ruky (dávkovač je namontovaný na stene pri vstupných dverách).
  2. V priestoroch školy musí mať žiak rúško, alebo iné prekrytie úst a nosa ( štíty sú ZAKÁZANÉ). Pre žiakov materských škôl a 1. stupňa ZŠ je rúško odporúčané.
  3. Do školy môže byť pustený len ten žiak, ktorého zákonný zástupca odovzdá „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ Toto tlačivo je možné poslať elektronicky cez EDUPAGE alebo v papierovej podobe na prvej hodine v týždni. Žiadame Vás v maximálnej miere využiť možnosť elektronického podania cez EDUPAGE. Príslušné vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete a pohodlne vyplníte na stránke EDUPAGE našej školy v časti žiadosti a vyhlásenia. Dvomi klikmi ho odošlete v systéme. Potrebné je ho poslať  vždy cez víkend najneskôr v nedeľu do 24:00, aby sme mali čas na kontrolu vyhlásení pred pondelkovým začiatkom vyučovania. Vyhlásenie je platné na 7 nasledujúcich dní, preto ho bude potrebné vypĺňať KAŽDÝ TÝŽDEŇ. Prostredníctvom aplikácie alebo stránky edupage je to preto najrýchlejšie, najpohodlnejšie a bez produkovania ďalších papierových podkladov. Papierová forma vyhlásenia je k stiahnutiu k dispozícii nižšie.
  4. Rodičov žiakov od 2. Ročníka ZŠ prosíme, aby nevstupovali do budovy školy
  5. Žiaci sa v budove školy môžu zdržiavať len na čas nevyhnutný na vyučovanie a prípravu naň.
  6. Vyučovacie hodiny budú mierne upravené, aby bola zabezpečená dezinfekcia priestorov, vetranie a plynulá výmena žiakov ( presné info v aktualizovaných rozvrhoch)

Do školy nesmie vstúpiť žiak, ktorý bol pozitívne testovaný na koronavírus ani žiak, ktorý sa dostal do kontaktu s osobou pozitívne testovanou. Rovnako tak žiak, ktorému (alebo členovi jeho domácnosti) bola nariadená karanténa, alebo by v zmysle platného opatrenia UVZ SR mal byť v domácej izolácii. Do budovy nesmie vstúpiť ani žiak, ktorý aktuálne trpí prenosným infekčným ochorením. Do budovy nemôže vstúpiť ani žiak, ktorý neodoslal, prípadne nedoniesol vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.

Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie pravidiel

V prípade nejasností alebo iných otázok prosím kontaktujte svojho učiteľa.

link na tlačivo: Príloha - Vyhlásenie zákonného zástupcu

               

 

HUDOBNÝ ODBOR:

V prípade otázok za hudobný odbor, kontaktujte vedúceho odboru Mgr. art. Martina Socháňa na čísle 0905156238, prípadne svojho učiteľa.

 

VÝTVARNÝ ODBOR:

 

V prípade otázok za výtvarný odbor, kontaktujte zastupujúcu vedúcu Mgr. Katarínu Vronkovú na čísle 0910240223, prípadne svojho učiteľa.

 

TANEČNÝ ODBOR

ROZVRH moderné oddelenie LM tanečný odbor od 10.5.2021

Minitanečná II: STREDA: 17:00- 17:45, sála 3, šatňa 3 ( p.u. Fuzáková)

PŠ1: PONDELOK: 16:00- 16:45, sála 2, šatňa 2 (p.u. Pokorná)

         STREDA: 16:00-16:45, sála 1, šatňa 1 (p.u. Košová)

1. ročník: PONDELOK: 17:00-18:00, sála1, šatna1 (p.u. Pokorná)

                  STREDA: 16:15-17:15, sála 2, šatňa2 (p.u. Pokorná)

5/6 ročník: PONDELOK: 15:45- 17:15, sála 3, šatňa 3 ( p.u. Iľanovská/Kolorédyová)

                   PIATOK: 14:30-16:00, sála 3, šatňa 3 ( p.u. Iľanovská/Kolorédyová)

7/HVK: PONDELOK: 15:45-17:15, sála1, šatna1 (Dunajský)

              PIATOK: 16:15- 17:45, sála 3, šatňa 3 ( Dunajský)

 

Rozvrh ľudové oddelenie tanečný odbor LM od 10.5.2021

PŠ2: UTOROK: 16:45- 17:30, sála 1, šatňa 1 (p.u. Nahálková)

         ŠTVRTOK: 16:00-17:00, sála 2, šatňa 2 (p.u. Fuzáková)

P2: UTOROK: 15:20-16:20, sála 1, šatňa 2 (p.u. Nahálková)

       ŠTVRTOK: 15:45-16:45, sála3, šatňa 1, ( p.u. Košová)

P4: UTOROK: 14:50- 15:50, sála 3, šatňa 3 (p.u. Baláž)

      ŠTVRTOK: 14:30- 15:30, sála 3, šatňa 1 (p.u. Košová)

P5/6: UTOROK: 16:10- 17:10, sála3, šatňa 3 ( p.u. Baláž)

          ŠTVRTOK: 16:00- 17:30, sála 1, šatňa 3 ( p.u. Palasthyová)

P7/ FS VÁH: UTOROK: 17:30- 19:30, sála 3, šatňa 3 (p.u. Košová)

                      PIATOK: 18:00- 20:00, sála 3, šatňa 3 (p.u. Košová/ Palasthyová)

 

V prípade otázok za tanečný odbor, kontaktujte  Ing. Michaelu Košovú na čísle 0948 349 853, prípadne svojho učiteľa.