Udelenie riaditeľského voľna

Dňa 29. 10. 2018 udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno pre všetky ročníky našej školy v súvislosti s mimoriadnym štátnym sviatkom.

Vyučovanie bude ďalej prebiehať podľa rozvrhov
od 05. 11. 2018.

Deťom aj rodičom prajeme príjemný oddych.