Nový školský rok 2021/ 2022

Vážení rodičia,

s radosťou Vám oznamujeme, že v zmysle rozhodnutia ministerstva školstva a v súlade s usmernením ÚVZ SR, spúšťame od pondelka 06.09.2021 nový školský rok 2021/2022. Vyučovanie spúšťame vo všetkých odboroch našej Súkromnej ZUŠ aj v skupinovom vyučovaní.

Od pondelka 06.09.2021 sa na všetky deti opäť tešíme v  našich výtvarných ateliéroch, tanečných sálach a hudobných učebniach.

Vyučovanie bude prebiehať s prísnymi hygienickými opatreniami:

  1. Žiak je pri vstupe do budovy povinný aplikovať dezinfekčný gél na ruky (dávkovač je namontovaný na stene pri vstupných dverách).
  2. V priestoroch školy musí mať žiak rúško, alebo iné prekrytie úst a nosa ( štíty sú ZAKÁZANÉ). Pre žiakov materských škôl a 1. stupňa ZŠ je rúško odporúčané.
  3. Do školy môže byť pustený len ten žiak, ktorého zákonný zástupca odovzdá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.“ Toto tlačivo je možné poslať elektronicky cez EDUPAGE alebo v papierovej podobe na prvej hodine v týždni. Žiadame Vás v maximálnej miere využiť možnosť elektronického podania cez EDUPAGE. Príslušné písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete a pohodlne vyplníte na stránke EDUPAGE našej školy v časti žiadosti a vyhlásenia. Dvomi klikmi ho odošlete v systéme. Potrebné je ho poslať  vždy cez víkend najneskôr v nedeľu do 24:00, aby sme mali čas na kontrolu vyhlásení pred pondelkovým začiatkom vyučovania. Vyhlásenie je platné na 7 nasledujúcich dní, preto ho bude potrebné vypĺňať KAŽDÝ TÝŽDEŇ. Prostredníctvom aplikácie alebo stránky edupage je to preto najrýchlejšie, najpohodlnejšie a bez produkovania ďalších papierových podkladov. Papierová forma vyhlásenia je k stiahnutiu k dispozícii nižšie.
  4. Rodičov žiakov od 2. Ročníka ZŠ prosíme, aby nevstupovali do budovy školy
  5. Žiaci sa v budove školy môžu zdržiavať len na čas nevyhnutný na vyučovanie a prípravu naň.

Do školy nesmie vstúpiť žiak, ktorý bol pozitívne testovaný na koronavírus ani žiak, ktorý sa dostal do kontaktu s osobou pozitívne testovanou. Rovnako tak žiak, ktorému (alebo členovi jeho domácnosti) bola nariadená karanténa, alebo by v zmysle platného opatrenia UVZ SR mal byť v domácej izolácii. Do budovy nesmie vstúpiť ani žiak, ktorý aktuálne trpí prenosným infekčným ochorením. Do budovy nemôže vstúpiť ani žiak, ktorý neodoslal, prípadne nedoniesol vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa.

Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie pravidiel

V prípade nejasností alebo iných otázok prosím kontaktujte svojho učiteľa.

https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/

           

HUDOBNÝ ODBOR:

V prípade otázok za hudobný odbor, kontaktujte vedúceho odboru Mgr. art. Martina Socháňa na čísle 0905156238, prípadne svojho učiteľa.

 

VÝTVARNÝ ODBOR:

 

V prípade otázok za výtvarný odbor, kontaktujte zastupujúcu vedúcu Mgr. Katarínu Vronkovú na čísle 0910240223, prípadne svojho učiteľa.

 

TANEČNÝ ODBOR

 

      

V prípade otázok za tanečný odbor, kontaktujte  Ing. Michaelu Košovú na čísle 0948 349 853, prípadne svojho učiteľa.