Školský rok 2019/2020

Kurzy a cvičenia

Rozvažovanie do kurzov sa uskutoční 13. 1. 2020 od 18:30 hod.  
V priestoroch tanečného odboru školy na ul. 1. Mája v Liptovskom Mikuláši.  

Viac informácií o kurzoch nájdete v záložke - Iné aktivity - Kurzy

 

Máme novú kolegyňu

Naša zástupkyňa Simonka Ondreáš Dikaszová, priviedla na svet najkrajší vianočný darček. Presne na Vianoce totiž porodila svoju druhú dcérku Margarétku smiley

S jej odchodom na materskú dovolenku, rozšírila rady školy nová pracovná sila Ing. Michaela Koščáková, ktorá má na starosti sekretariát školy.

 

Polročné vysvedčenia

Koniec prvého polroka sa nezadržateľne blíži. Z organizačných dôvodov nebudeme žiakom rozdávať originálne tlačivá vysvedčení (vracajú sa nám poškodené a nekompletné). Žiaci od nás dostanú „odpis vysvedčenia“, ktorý nám nemusia vracať naspäť. Odovzdávanie odpisov za 1. polrok bude prebiehať priamo na vyučovaní v termíne od 31.1.2020 do 14.2.2020. Po tomto termíne budú všetky neprebraté odpisy skartované, nakoľko obsahujú osobné údaje žiakov. 

 

Platba školného za II. polrok

Prosíme o dodržanie termínu splatnosti - 31.1. 2020. Pre zjednodušenie platieb, budeme všetkým rozdávať lístočky vygenerované z nášho školského systému pre každého žiaka zvlášť. Na lístočku budete mať uvedenú čiastku, ktorú ste už uhradili za prvý polrok a aj sumu, ktorú treba doplatiť do konca januára. Okrem toho bude na lístočkoch pre každé dieťa originálny QR kód, vďaka ktorému budete môcť školné uhradiť prakticky jedným klikom. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, alebo otázok, kontaktujte prosím Michaelu Koščákovú

 

DVD z Vianočného koncertu

Záznam z Vianočného koncertu „Čas Vianoc“ tanečného odboru v Liptovskom Mikuláši je už vyrobené. Zakúpiť si ho môžete v zborovni tanečného odboru za 12,- €.

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

Vianočné

20. december 2019

(piatok)

23. december 2019

– 7. január 2020

8. január 2020

(streda)

Polročné

31. január 2020

(piatok)

3. február 2020

(pondelok)

4. február 2020

utorok)

Jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

 

14. február 2020

(piatok)

17. február –

21. február 2020

24. február 2020

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

21. február 2020

(piatok)

24. február –

28. február 2020

2. marec 2020

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

28. február 2020 (piatok)

2. marec –

6. marec 2020

9. marec 2020

(pondelok)

Veľkonočné

8. apríl 2020

(streda)

9. apríl –

14. apríl 2020

15. apríl 2020

(streda)

Letné

30. jún 2020

(utorok)

1. júl –

31. august 2020

2. september 2020

(streda)