Vyučovanie v pandemickej situácii

Milí rodičia.

Minister školstva, vedy, výskuku a športu svojí rohodnutím číslo 2020/17294:1-A1810 zrušil vyučovanie v skupinovej forme vzdelávanie na ZUŠ a to s platnosťou od 12.10.2020. Na základe uvedeného sme boli nútení vyučovanie v tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore prerušiť až do odvolania. 

Vyučovanie v našej SZUŠ preto aktuálne prebieha s nasledujúcimi zmenami:

 

HUDOBNÝ ODBOR:

V prípade otázok za hudobný odbor, kontaktujte vedúceho odboru Mgr. art. Martina Socháňa na čísle 0905156238

 

VÝTVARNÝ ODBOR:

Od pondelka 19.10.2020 prechádzame vo výtvarnom odbore na dištančné vzdelávanie. Bližšie informácie a zadania nájdete na tejto stránke v časti "Učíme sa online"

V prípade otázok za výtvarný odbor, kontaktujte zastupujúcu vedúcu Mgr. Katarínu Vronkovú na čísle 0910240223

 

TANEČNÝ ODBORU

Vyučovanie v tanečnom odbore je až do odvolania prerušené. Našim žiakom sú k dispozícií videa v časti Učíme sa online- tanečný odbor.