Hra na klavíri

V porovnaní s ostatnými hudobnými nástrojmi je klavír určite najvšestrannejší. Zrejme z toho pramení jeho mimoriadne veľká obľúbenosť. Vie sa uplatniť v širokom spektre hudobných žánrov. Používa sa už niekoľko storočí, má teda veľmi bohatú prednesovú literatúru.

Jeho výhoda spočíva aj v tom, že ako melodicko harmonický viachlasný nástroj je samostatný, teda nepotrebuje sprievod iného nástroja. Naopak vie sám takýto sprievod iným jednohlasným nástrojom veľmi dobre zabezpečiť.

Patrí tiež medzi nástroje, na ktorých dokážu deti veľmi rýchlo inerpretovať skladby v príjemnej zvukovej kvalite. Ak si viete vo svojom byte (dome) nájsť zhruba 2 metre voľného priestoru, neváhajte a prihláste svoje dieťa k nám na hru na klavíri.