Koncertná sála

Prenájom koncertnej sály a technických zariadení

Prenájom miestnosť/technické zabezpečenie Typ Doba zapožičania Cena

Koncertná sála (bez javiska)

  hod. 20,- €

Koncertná sála s javiskom ( 7m x 5m)

  hod. 30,- €

Ozvučenie

zostava akcia 50,- €

Osvetlenie

zostava akcia 100,- €