Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová

nar. Liptovský Mikuláš

Vzdelanie:

Externý člen o.z. Dragúni

Externý člen tanečnej skupiny Partia

Zamestnanie:

Pedagogická prax:

Interpretačná prax:

Choreografická prax:

Asistent FF: