Ing. Michaela Košová

Vzdelanie

Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš
TnUni A. Dubčeka v Trenčíne
Akreditované doplnkové vzdelanie tanečnej pedagogiky

 

Pedagogická prax

DFS Pramienok Liptovský Mikuláš

FS Váh Liptovský Mikuláš

 ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš

 FS Gymnik Bratislava

 TS Elledanse Bratislava

 

Súčasnosť

Externá pedagogička na Súkromnom tanečnom konzervatóriu v Liptovskom Hrádku a v Súkromnej základnej umeleckej škole v Liptovskom Hrádku. Pedagogička a vedúca DFS Pramienok Liptovský Mikuláš, pedagogička FS Váh Liptovský Mikuláš. Lektorka tanečných domov a škôl tanca pre verejnosť ( dospelí, deti) na festivaloch a podujatiach doma aj v zahraničí ( FF Východná, ČR, FR, SAE, IRL...)

2011 1. miesto celoštátna súťažná prehliadka sólistov tanečníkov Šaffova ostroha

2010  Laureát celoštátnej súťažnej prehliadky sólistov tanečníkov Šaffova ostroha

Asistentka réžie programov na folklórnych festivaloch Východná, Rožňov pod Radhošťem, Liptovské dni matky. Spoluautorka projektu metodického CD a DVD k výučbe ľudových tancov Liptova- I zhora izdola z našeho Liptova I, II. Členka odborných komisií Fondu na podporu umenia od roku 2016 v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a kultúrno- osvetovej činnosti.