Mgr. art. Zuzana Granátová

 

VÝUČBA PREDMETOV

moderný a ľudový tanec

 

Začiatky v tanečnom odbore

Detský folklórny súbor Ďumbier a Základná umelecká škola v Liptovskom Mikuláši.


Štúdium

2008 - Začiatok štúdia na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.
2014 - Ukončenie vyššieho odborného vzdelania ako diplomovaný umelec.
2014 - Začiatok štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
2014 - 2015 - Tanečník v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK).
2017 - Ukončenie bakalárskeho štúdia na VŠMU.

Počas štúdia na konzervatóriu tanečné pôsobenie v profesionálnom tanečnom telese „Štúdio Tanca“ v predstavení „O sestre drakom unesenej“. Externý tanečník v balete Štátnej opery v Banskej Bystrici v predstaveniach „Tanečná dielňa Borisa Nebylu“ (choreografia Boris Nebyla), „Ferdo Mravec“ (choreografia Dana Dinková), „Svätenie jari“ (choreografia Ladislav Cmorej).

 

Pedagogické pôsobenie

Detský folklórny súbor Dratvárik v Slovenskej Ľupči a Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici popri štúdiu na VŠMU.


Súčasnosť

Pedagóg na Súkromnom tanečnom konzervatóriu v Liptovskom Hrádku a v Súkromnej základnej umeleckej škole v Liptovskom Hrádku popri magisterskom štúdiu na VŠMU v Bratislave.