Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Vzdelanie:

Interpretačná prax:

Pedagogická prax:

Choreografická prax: