Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

 

VÝUČBA PREDMETOV

moderný tanec

tanečná gymnastika

koncertná a scénická prax

 

  • zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku
  • zriaďovateľka Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku
  • zriaďovateľka a producentka Liptovského divadla tanca
  • prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska
  • členka pracovnej skupiny pre tvorbu profesijných štandardov učiteľov ZUŠ
  • členka odbornej komisie pre konzervatóriá pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania
  • vyhlasovateľka a riaditeľka medzinárodnej súťaže NÁDEJ BALETU
  • vyhlasovateľka a riaditeľka medzinárodnej súťažnej prehliadky PANart

 

Vzdelanie

2012 - 2017 Doktorandské štúdium VŠMU (tanečné umenie)
2012 - 2013 Funkčné inovačné vzdelávanie pre riadiacich pracovníkov v školstve
2002 - 2004 Funkčné vzdelávanie pre riadiacich pracovníkov v školstve
1999 - 2002 Vysoká škola múzických umení v Bratislave (pedagogika ľudového tanca)
1997 - 2001 Vysoká škola múzických umení v Bratislave (pedagogika tanca pre ZUŠ)
1994 - 1996 Vzdelávanie pre choreografov pri NOC v Bratislave
1993 - 1997 Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš

 

Interpretačná prax

DFS Ďumbier, Liptovský Mikuláš
FS Váh, Liptovský Mikuláš
FS Gymnik, Bratislava
Členka tanečnej zložky muzikálu Dracula (Bratislava,Prešov, Moskva)
Městské divadlo Brno (Svet plný anjelov, Cabaret, Golden Broadway)

 

Pedagogická prax

DFS Drienka, Bratislava
FS Váh, Liptovský Mikuláš
FS Véna, Trenčín
TK Jessy, Vavrišovo
Súkromná ZUŠ, Liptovský Hrádok
Doplnkové vzdelávanie pre tanečných pedagógov pri SZUŠ, Liptovský Hrádok
Súkromné tanečné konzrvatórium, Liptovský Hrádok

 

Choreografická prax

DFS Pramienok, Liptovský Mikuláš
FS Véna, Trenčín
TK Jessy, Vavrišovo
FS Lučina, Cleveland - USA