Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková

Vzdelanie

Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU Nitra

DPŠ, Žilinská univerzita v Žiline

SZUŠ Liptovský Hrádok, tanečná pedagogika

Doplňujúce vzdelanie

SČK, Liptovský Mikuláš – kurz prvej pomoci

MV SR – zvýšenie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

ECON CONSULTING, Madunice – GDPR

MPC BB – funkčné vzdelávanie vedúceho pedagogického zamestnanca

Interpretačná prax

FS VÁH, Liptovský Mikuláš

FS VŔBOVÉ PRÚTIE, Liptovský Mikuláš

Pedagogická prax

DFS Čakanka, Liptovský Mikuláš

DFS Ďumbier, Liptovský Mikuláš

DFS Pramienok, Liptovský Mikuláš

Súčasnosť

Od roku 2009 externá pedagogička SZUŠ, Liptovský Mikuláš.