Mgr. art. Robert Močiliak

https://fb.watch/8DzFFEZQIO/

 

VÝUČBA PREDMETOV

Kresba, maľba, grafika

Dekoratívne činnosti a práca s materiálom

Modelovanie a priestorová tvorba

 

Vzdelanie

Narodil sa v Liptovskom Mikuláši kde absolvoval základnú a strednú školu ( Gymnázium M.M.Hodžu ) Záujem o výtvarné umenie ho  v roku 1992 priviedlo na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave do ateliéru kresby a intermediálnej tvorby prof. Vladimíra Popoviča, kde zostal až do ukončenia štúdia ( r.1999 )

 

Odborná prax a súčasnosť

Od r. 1998 vyučuje výtvarnú výchovu a predmety s výtvarným zameraním. V súčasnosti pracuje ako lektor Klubu amatérskych výtvarníkov v Lipt. Mikuláši a ako učiteľ SZUSLH v Lipt. Mikuláši.

Príležitostne sa venuje aj tvorbe na objednávku a voľnej tvorbe.

odkaz na krátky film z dielne Liptovského kultúrneho strediska o Róbertovi Močiliakovi: https://fb.watch/8DzFFEZQIO/