Mgr. art. Robert Močiliak

Vzdelanie:

Narodil sa v Liptovskom Mikuláši kde absolvoval základnú a strednú školu ( Gymnázium M.M.Hodžu ) Záujem o výtvarné umenie ho  v roku 1992 priviedlo na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave do ateliéru kresby a intermediálnej tvorby prof. Vladimíra Popoviča, kde zostal až do ukončenia štúdia ( r.1999 )

Od r. 1998 vyučuje výtvarnú výchovu a predmety s výtvarným zameraním. V súčasnosti pracuje ako lektor Klubu amatérskych výtvarníkov v Lipt. Mikuláši a ako učiteľ SZUSLH v Lipt. Mikuláši.

Príležitostne sa venuje aj tvorbe na objednávku a voľnej tvorbe.