Mgr. Katarína Vrábová

 

VÝUČBA PREDMETOV

Kresba, maľba, grafika
Dekoratívne činnosti a práca s materiálom
Modelovanie a priestorová tvorba

 

Vedúca výtvarného odboru

„Tvoje myšlienky sa stávajú tvojimi slovami, tvoje slová sa stávajú tvojimi zvykmi, tvoje zvyky sa stávajú tvojimi hodnotami, tvoje hodnoty sa stávajú tvojim osudom.“

(Mahátma Gándhí)

Moje myšlienky od útleho detstva smerovali k vnímaniu prírodných krás, ktoré ma obklopovali. Slová neboli postačujúce na zachytenie všetkých tých pocitov, ktoré som vnímala a chcela zachytiť a tak som sa začala venovať výtvarnému umeniu.

 

Vzdelanie

Najprv v Základnej umeleckej škole v Poprade pod vedením I. Dunajovej, neskôr na Strednej umeleckej škole v Kežmarku pod vedením akademického maliara V. Pirchalu a výborných učiteliek z praxe J. Serbinčíkovej a Z. Svitanovej. Na UMB v Banskej Bystrici som pracovala pod vedením docenta J. Uhela, ktorému vďačím za širokú rozhľadenosť.

 

Súčasnosť

Pracujem v Liptovskom Mikuláši ako kvalifikovaný výtvarný pedagóg v Súkromnej základnej umeleckej škole, LH. Moja práca je zároveň mojim koníčkom a detská tvorba je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie a mojou najlepšou výtvarnou školou zároveň. Venujem sa maľbe na hodváb, šperkom, dekoračnej maľbe, mozaikám, plastikám a skulptúram.      

 

Tel. kontakt: 0948 128 850

e-mail: olexova.k(a)gmail.com