Reetropárty KNL

KNL - Komunitná Nadácia Liptov oceňovala najlepších žiakov umeleckých škôl v Liptovskom Hrádku na podujatí Reetropárty. Mdzi ocenenými žiakmi boli aj žiaci našej školy: Jakub Lupták, Martinka Lehotská a Dorota Šišková, ktorá si cenu nemohla prevziať, preto jej bola udelená až na vianočnom tanečnom koncerte v Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši.